aktiva ponderirana stupnjevima rizičnosti


aktiva ponderirana stupnjevima rizičnosti
• risk weighted assets

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.